Werkwijze / ILW

Onze werkwijze: ILW (Inspireren, Leren, Werken)

Dynamo Jeugdwerk hanteert de werkwijze ‘Inspireren Leren Werken’, oftewel ILW. Een zichzelf ruimschoots bewezen werkwijze, ontwikkeld vanuit jarenlange kennis en ervaring in kinder- en jongerenwerk, sociaal beheer, input van jeugd, samenwerkingspartners en de behaalde successen. Het resultaat: professionals weten wat van hen verwacht wordt en de opbrengsten voor jeugd zijn helder.

ILW
Inspireren
Leren
Werken

Wij werken vanuit de overtuiging dat alle jongeren kansen kunnen pakken, wanneer deze zich voordoen. Daarom ontwikkelden we de succesformule ‘Inspireren Leren Werken’ waarin het mixen van jongeren van verschillende opleidingsniveaus en (culturele) achtergronden de basis is.

ILW is de mindset van de professionals, is individueel en in groepen toepasbaar en heeft als doel sociale en economische zelfstandigheid te bereiken. Met ‘mindset’ wordt bedoeld de manier van denken en werken die constructief bijdraagt aan persoonlijke (talent) ontwikkeling en leerervaringen door mee te doen (4-18 jaar), met het langetermijneffect: het vinden van duurzaam betaald werk (v.a.18 jaar).

Het effect:

  • de jongere raakt geïnspireerd (I) door een persoon, workshop of evenement waarop hij/zij deelnemer wordt en een leerervaring opdoet, uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid neemt en ook zelf actief wordt binnen een interne of externe
  • leerwerkomgeving (L); de jongere heeft binnen de leerwerkomgeving dusdanig ervaring opgedaan dat hij/zij actief kan deelnemen en/of op termijn een grotere kans heeft op duurzaam betaald werk op de leerwerkplek of daarbuiten;
  • de jongere heeft binnen de leerwerkomgeving (L) kunnen bouwen aan competenties en een interessant cv waardoor de kans op betaald werk (W) is vergroot;
  • de jongere heeft zich binnen de leerwerkomgeving (L) dusdanig professioneel ontwikkeld dat hij/zij de stap maakt naar zelfstandig ondernemer (W) en op de leerwerkplek of daar buiten actief wordt (I);
  • de jongere stijgt duurzaam meerdere treden op de participatieladder;
  • de jongere maakt minder gebruik van 1e en 2e-lijns zorg;
  • de jongere verkeert in een positieve leefomgeving.

Wat ILW oplevert:

Professionals en de jongeren leveren waarde voor de stad waardoor er direct rendement ontstaat uit de investering in jong talent. Zij leveren producten, diensten, evenementen en expertises die bijdragen aan een bruisende gemeenschap, aan meer werkgelegenheid voor jeugd en genereren middels een businessmodel een financiële stroom ten gunste van jeugdwerk. Denk bij output o.a. aan workshops voor scholen, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes en sportevenementen. De output vindt regionaal afzet maar ook nationaal én internationaal. De professional faciliteert het ILW-proces en initieert alleen waar nodig: doet interventies met kinderen en jongeren waardoor inzet op jeugdwerk op termijn vermindert. Want onze werkwijze heeft juist het effect dat jongeren zelf voor spin-offs zorgen en elkaar motiveren. Hierdoor zijn minder professionals nodig om meer effect te bereiken.

Waarom ILW werkt:

Dynamo Jeugdwerk is gebouwd op een concept dat één op één te vertalen is naar andere stedelijke en regionale gemeenten. Onderscheidend in onze aanpak is de fase van inspireren. Wij komen in contact met jongeren vanuit een inspiratiemoment. We creëren in jongerencentra, scholen, openbare ruimten en podia inspiratiemomenten binnen muziek, sport, kunst, cultuur, maatschappij en techniek. Jongeren raken zo geïnspireerd door een persoon, workshop of evenement: een verschil met werkgelegenheidsprojecten of 1e en 2e lijns zorg waarbij de instantie vaak contact krijgt met jongeren vanuit een probleem (in opvoeding, op school, naar werk, ed.). Er is dus sprake van een intrinsieke motivatie om te werken aan de eigen ontwikkeling: een belangrijke succesfactor op weg naar opleiding en/of werk. De jongere zal zelf in beweging komen om zijn/haar ontwikkeling en loopbaan vorm te geven. Jongeren die deze motivatie nog niet uit zichzelf halen en/of niet voldoende uit thuis of uit school (of deze niet ervaren), triggeren wij op deze wijze.

Vervolgens bieden we intern en extern de mogelijkheid om te leren en te werken, waardoor de jongere bouwt aan competentieontwikkeling, een professioneel cv en een netwerk. Ook is er een mogelijkheid tot (zelfstandig) vrijwilligerswerk en het samenwerken in groepen, zoals dansgroepen, een evenementenorganisatie, het geven van workshops etc.