Toestemming foto/video

In het kader van jouw privacy, zoals in de AVG (de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) bepaald, wil Dynamo Jeugdwerk (onderdeel van Lumens) toestemming vragen voor het gebruiken van beeldmateriaal (video en foto’s) waarop jij staat. Deze video’s en/of foto’s kunnen gemaakt worden tijdens een bezoek aan ons jongerencentrum of activiteiten die wij organiseren. Jouw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal, die door ons, of, in onze opdracht worden gemaakt*.

Je mag natuurlijk altijd je toestemming intrekken voor het gebruik van het beeldmateriaal op het moment dat jij dat zelf wilt. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven, doe dit altijd bij jouw eigen jeugdwerker.

Heb je vragen over je rechten in het kader van de AVG, neem gerust contact op met onze functionaris gegevensbescherming: privacy@lumenswerkt.nl

*Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten of wedstrijden. Wij hebben daar als organisatie geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.