WERKWIJZE
INSPIREREN - LEREN - WERKEN

Vanaf 2015 werkt Dynamo vanuit één werkwijze samen met kinder- en jongerenwerk en sociaal beheer van alle jeugdcentra in de wijken van Eindhoven. Dit doen we onder één vlag: ‘Dynamo Jeugdwerk’. We hanteren de werkwijze ‘Inspireren - Leren - Werken’, gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring in kinder- en jongerenwerk, sociaal beheer, input van jeugd en samenwerkingspartners en de behaalde successen. Het resultaat: Jeugdwerkers weten wat van hen verwacht wordt en de opbrengsten van jeugdwerk zijn helder.

 

Zo werken we aan actieve deelname van alle jongere bewoners o.a. ter voorkoming van uithuisplaatsingen; werken we preventief aan overlastbestrijding en vroegtijdige schoolverlating en dragen we bij aan reductie van het aantal uitkeringen voor jeugdigen. 

We werken vanuit de overtuiging dat alle jongeren kansen kunnen pakken. Daarom ontwikkelden we de succesformule Inspireren - Leren - Werken waarin het mixen van jongeren van verschillende opleidingsniveaus en achtergronden de basis vormt. Bekijk de gehele werkwijze in onze infosheet over ILW. (DOWNLOAD)

Concrete impact op en voor jongeren is waar we ILW voor inzetten. In deze infographic (DOWNLOAD) is inzichtelijk gemaakt hoe de inzet van Dynamo Jeugdwerk zich in het eerste half jaar van 2015 vertaalde naar concrete resultaten.

Meer weten?
C Nancy van Loon
M 06 20 44 66 36 
E n.v.loon@dynamo-eindhoven.nl

We komen graag bij u langs om evt. vragen te beantwoorden en bovenstaande verder toe te lichten.
Of kom bij ons langs om te kijken hoe onze werkwijze in de praktijk écht werkt.
U bent van harte welkom!