Wil je als zorgaanbieder, docent of ouder een jongere aanmelden voor de Tech Playgrounds? 

Op maandagmiddag werkt jeugdwerker Rik Nijssen in het Tech Playgrounds HQ aan Lindenlaan met technische jongeren die op zoek zijn naar meer ondersteuning. Hij helpt hen op weg binnen de Tech Playgrounds community. We gaan altijd uit van het talent van jongeren. Er zijn geen algemene programma’s, maar we bieden maatwerk en zoeken verbinding met bestaande initiatieven, zoals het Ambachtshuis of coaches van Brainport Industries. We zijn gewend om bijzondere verbindingen te leggen.

● De Tech Playgrounds zijn een veilige basis voor jeugd met interesse in techniek. In de wekelijkse werkplaatsen zijn alle kinderen en jongeren welkom. Soms is het te druk voor een deelnemer. Dan kijken we naar maatwerk.
● We nodigen nadrukkelijk ook thuiszitters of schooluitvallers met interesse in techniek uit om mee te doen. Naast deelname aan een werkplaats, is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk binnen de Tech Playgrounds te doen.
● Heb je een leerling of cliënt voor wie de Tech Playgrounds een fijne plek kan zijn, maar twijfel je of hij of zij meteen mee kan draaien?

Wat doe jij? 

Neem contact op met Rik Nijssen, coordinator Tech Playgrounds via techplaygrounds@dynamojeugdwerk.nl (vrijwilligers & jeugd) of met Fleur Besters, aanjager Tech Playgrounds (Bedrijven) via fleur@fleurbesters.nl