PAK JE KANS 

&JIJ is een maatjesproject speciaal voor jongeren tussen 12 en 18 jaar oud uit Eindhoven en omgeving. 
Samen met een maatje ga jij een jaar lang wekelijks op pad. Er worden activiteiten ondernomen binnen verschillende, door jou zelf te kiezen thema’s. 

Kan jij misschien wel een maatje gebruiken of wil je maatje zijn? Klik dan op de pijltjes voor meer informatie. 

 

De thema's waaruit jij kunt kiezen zijn o.a.:

- Voeding & bewustzijn
- Op zoek naar jezelf, beeldvorming en achtergronden
- Beroepskeuze en loopbaanontwikkeling
- Sport, gewicht en gezond eten
- Cultuur & Ik
- Kunst & Creativiteit
- Vriendschap & Relaties
- Blik op de Toekomst
- Op zoek naar je eigen creativiteit en talent

Wat heeft &JIJ te bieden?
Het &JIJ maatjesproject heeft plek voor jongeren die met een maatje actief aan de slag willen. Je kunt je zelf aanmelden, maar ook docenten, intern begeleiders, jongerenwerkers en jongerenhulpverleners kunnen aanmelden. De projectleider van &JIJ zal met jou een gesprek aangaan over je wensen en behoeften en verkennen hoe je het maximale kunt halen uit de ondersteuning van een maatje. Ook worden middels een bezoek aan huis je ouders betrokken.

Waarom &JIJ?
&JIJ heeft tot doel jou sterker en zekerder te maken in je zelfbeeld en identiteit. Mocht je lastig meekomen op school of alledaagse problemen ervaren krijg je hierdoor extra aandacht in de vorm van steun, vriendschap en advies en door het hebben van een uitlaatklep zul je later een sterkere positie in de maatschappij weten in te nemen. Dynamo Jeugdwerk stelt zich ten doel om ieder jaar opnieuw met het &JIJ maatjesproject de zelfredzaamheid te stimuleren en te verbeteren; een zichtbare verandering in je denkbeelden te bereiken ten aanzien van je sociale positie, zelfbewustzijn en zingeving; jou te ondersteunen in het maken van eigen keuzes in de maatschappij en een bijdrage te leveren aan de preventie van voortijdig schoolverlaten en werkeloosheid.

OF BEN JIJ EEN MAATJE?
We zijn doorlopend op zoek naar enthousiaste stagiaires of vrijwilligers tussen de 18 en 30 jaar die samen met een jongere wekelijks activiteiten willen ondernemen. Actief bezig zijn en plezier hebben zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Als maatje stimuleer jij tot nieuwe activiteiten, maar de wensen van de jongeren staan centraal.
Samen ga je met het gekozen thema aan de slag. Zodra een thema is afgerond, kun je voor een nieuw onderwerp kiezen. Als maatje word je bij Dynamo Jeugdwerk gescreend en krijg je training en neem je deel aan intervisie bijeenkomsten. De projectleider van Dynamo Jeugdwerk begeleidt je intensief en volgt de jongeren samen met jou.

Meer informatie?
Neem contact op met Stefanie van Berkel, 
Projectleider &JIJ Maatjesproject
via Stefanie van Berkel, s.v.berkel@dynamojeugdwerk.nl